Illuminations > lanterns

mountain iris
mountain iris
New Mexico wild iris pressed in paper
3"x2"
2018